Uw klant staat onder bewind?


Steeds meer ondernemers komen in aanraking met klanten die onder bewind staan en vragen zich af wat te doen? Wat houdt het in? Wat zijn de gevolgen?

Wat is bewind?
In die gevallen waarin mensen niet (meer) in staat zijn om hun eigen financiƫn te regelen, door hoge schulden, psychische problemen, geestelijke beperkingen, etc., kan door de Rechter -op verzoek van de persoon zelf of familieleden- een bewindvoerder worden aangesteld. De aangestelde bewindvoerder, vaak een professionele partij, maar in sommige gevallen ook een familielid of andere naaste, vertegenwoordigt de onder bewind gestelde in- en buiten rechte en draagt er zorg voor dat het vermogen en inkomen op een verantwoorde manier beheerd en besteed wordt.

Wat zijn de gevolgen van bewind?
Door het uitgesproken bewind wordt de betrokkene niet handelingsonbekwaam, maar wel handelingsonbevoegd. Zo mag de betrokkene overeenkomsten sluiten om in zijn of haar (dagelijkse) levensonderhoud te voorzien, maar heeft deze bij grote uitgaven de toestemming van de bewindvoerder nodig of is zelfs de toestemming van de Kantonrechter vereist. Zou het bijvoorbeeld gaan om de aankoop van een auto, dan is het belangrijk dat de verkoper controleert of er een bewind is uitgesproken. Dat kan eenvoudig door het (kosteloos) raadplegen van het online bewindregister op rechtspraak.nl. Wanneer deze controle niet wordt uitgevoerd loopt de verkoper het risico dat de koopovereenkomst achteraf door de bewindvoerder als ongeldig wordt beschouwd.

Indien betaling uitblijft en u ook de geleverde goederen/zaken niet terug krijgt of kan krijgen, kan er geen verhaal worden gezocht op de eigendommen van de onder bewind gestelde. Het uitgangspunt van de wetgever hierbij is dat de verkoper van het uitgesproken bewind op de hoogte had kunnen zijn, waardoor hem geen bescherming toekomt. In die gevallen waar de onder bewind gestelde wel bevoegd was om de overeenkomst te sluiten, omdat het bijvoorbeeld gaat om een aankoop in het levensonderhoud te voorzien, kan de verkoper zich wel verhalen op zijn of haar eigendommen. Ons advies in die gevallen is om in eerste instantie contact op te nemen met de bewindvoerder en met hem of haar een betalingsafspraak te maken. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op!

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?