Politiestakingen grotendeels opgeheven


Afgelopen vrijdag is door de politiebonden en de minister een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuw te sluiten Cao-akkoord. Inmiddels hebben de (meeste) bonden (ACP, ANPV, NPB en VMHP) alle CAO-acties opgeschort en heeft het Landelijk Actiecentrum Politiebonden de KBvG (Koninlijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders) bericht dat de bijstand voor gerechtsdeurwaarders weer hervat zal worden.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact met ons op.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?