Vordering op een BV?


Waar moet u op letten bij het verhalen van een vordering op een BV?
AGIN Timmermans bemerkt steeds vaker dat het lastiger is geworden vorderingen te incasseren op een besloten vennootschap. Toch zijn er nog steeds mogelijkheden om een schuld te innen.

In het verleden was er een minimumkapitaal vereist om een besloten vennootschap op te richten. Dat zorgde er voor dat kleine zelfstandigen alleen voor deze rechtspersoon kozen als er aan de bedrijfsuitoefening grote risico's waren verbonden die niet goed met een verzekering waren af te dekken.

Minimumkapitaal-norm afgeschaft
De minimumkapitaal-norm is eind 2012 afgeschaft. Dat moest de BV competitief maken ten opzichte van andere, buitenlandse rechtsvormen, zoals de Engels Limited. Sindsdien constateert AGIN Timmermans bij het verhalen van vorderingen op een BV echter regelmatigs dat er bij de oprichting van de BV nauwelijks kapitaal is gestort. Dat brengt risico's met zich mee voor schuldeisers. Een insolvabele BV kan een vordering namelijk alleen voldoen vanuit omzet die zij nog moet realiseren. Schuldeisers kunnen van wege het ontbreken ervan, geen aanspraak maken op reeds aanwezig vermogen  of liquiditeiten.

Verkorte balans
Er is nog een andere ontwikkeling die de verhaalpositie van schuldeisers aantast. Kleine rechtspersonen hoeven in het handelsregister slechts een verkorte balans te deponeren. Op grond daarvan is het onmogelijk om een goede inschatting te maken van de vermogenspositie van een BV, laat staan het operationele resultaat en het vermogen om de vordering in de toekomst te kunnen voldoen.

Wat kunt u wèl doen?
  1. Meer ruimte voor Gerechtsdeurwaarders: Het beslag- en executierecht zal worden herzien. De gerechtsdeurwaarder die bevoegd is om beslag te leggen, krijgt dan ook de mogelijkheid om vooraf te vragen of een bankinstelling gelden voor een schuldenaar onder zich heeft. Dat is een belangrijk voordeel voor schuldeisers.
  2. De bestuurder aansprakelijk stellen: Als een BV een schuld onbetaald laat, is het mogelijk de bestuurder daarvoor aansprakelijk te stellen. Ieder geval is daarbij uniek. Maar de vuistregel is dat een bestuurder aansprakelijk is voor een schuld als hij deze heeft laten ontstaan terwijl hij wist dat de BV die schuld nooit zou kunnen betalen. Dat geldt ook als de bestuurder heeft bevordert of heeft toegelaten dat er op onrechtmatige wijze gelden uit een BV worden onttrokken ten nadele van schuldeisers.

AGIN Timmermans kan u helpen
Procedures omtrent bestuurdersaansprakelijkheid zijn lastig. Niet alleen vanwege de juridische aspecten, maar vooral omdat een schuldeiser nagenoeg altijd op een kennisachterstand staat. Wilt u weten wat AGIN Timmermans voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?