Executieveilingen Onroerende Zaken
Woningen die "onder water" staan zijn steeds minder vaak in het nieuws. Geen wonder: de huizenmarkt staat op zijn kop. Toch betekent het niet dat er ook minder onroerende zaken gedwongen verkocht moeten worden. Bij AGIN Timmermans zien we zelfs een stijgend aantal opdrachten dat betrekking heeft op deze wijze van executie.


Een gedwongen verkoop is altijd een noodgreep: een hypotheekhouder (vaak de bank) gaat niet zomaar tot executie over, daar gaat een heel traject aan vooraf. Meestal is er sprake van een betalingsachterstand, al kan een hypotheekhouder ook een andere reden voor executie hebben. Denk aan het illegaal (onder)verhuren van het onderpand of een andere schuldeisers die op het onderpand beslag hebben gelegd. Wat de reden ook is: de hypotheekhouder moet voor de verkoop een notaris inschakelen. Bovendien is het verplicht om een executieverkoop altijd middels een exploot aan te zeggen aan de belanghebbenden, dus aan de eigenaar, hypotheekverstrekker, beslaglegger, huurders, etc. Daar komt AGIN Timmermans in beeld!


Hulp bij executieveilingen door AGIN Timmermans
Onderdeel van onze afdeling losse opdrachten is een team dat zich volledig op executieveilingen heeft toegelegd. Dankzij hun jarenlange ervaring kunnen zij de meest complexe zaken snel en correct behandelen.


Aan het aanzeggen van een executieveiling kunnen nogal eens wat haken en ogen zitten. Partijen kunnen bijvoorbeeld naar het buitenland vertrokken zijn, opnieuw gehuwd zijn, in staat van faillissement verkeren of overleden zijn. In geval van (onder)huur is het van belang dat aan betrokkenen op een juiste manier worden betekend. Ons team inventariseert wie die belanghebbenden zijn en stelt de opdrachtgever uitvoerig op de hoogte van bijzonderheden die onze gerechtsdeurwaarders ter plaatse signaleren. Met deze continue verslaglegging voorkomen we vervelende verrassingen achteraf.


Ondersteuning na afloop
Ook ná een gedwongen verkoop is voor AGIN Timmermans een belangrijke rol weggelegd. Met de juiste stukken kunnen wij tot ontruiming van de woning overgaan als dat nodig is. Zo kan de veilingkoper snel over de woning beschikken.


Kortom, voor executieveilingen biedt AGIN Timmermans full-service ondersteuning aan. Van de aanzegging van de verkoop tot eventueel een gedwongen ontruiming: u kunt bij ons terecht!

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?