Het proces-verbaal van constatering: meer gewicht in de schaal


Als gerechtsdeurwaarders stellen wij dagelijks processen-verbaal in vele soorten en maten op. Een bijzondere variant is het proces-verbaal van constatering: een zuiver feitelijke weergave van iets dat de gerechtsdeurwaarder waarneemt. Die weergave kan alles zijn wat hij hoort, ziet, voelt, ruikt of zelfs proeft, zolang de opdrachtgever het maar als bewijslast voor zijn zaak kan gebruiken.

Er zijn heel wat situaties waarin AGIN Timmermans een proces-verbaal van constatering opmaakt. Enkele voorbeelden zijn:
  • Een verhuurder moet bewijzen dat een huurder het gehuurde pand beschadigd heeft achtergelaten.
  • Een aannemer moet bewijzen of als tegenbewijs aantonen dat omliggende panden van een bouwproject reeds beschadigd waren (bijvoorbeeld scheurvorming) vóórdat de bouw van start ging.
  • Een van de ouders van een minderjarige moet bewijzen dat de andere ouder de omgangsregeling met betrekking tot het kind niet nakomt.
  • Een franchisegever moet aantonen dat een franchisenemer in strijd met de franchiseovereenkomst producten van een concurrerend merk verkoopt.
Altijd rechtsgeldig
Hoewel het op zich geen "dwingende bewijskracht" is, legt een proces-verbaal van een constatering wel veel gewicht in de schaal in de categorie vrije bewijsmiddelen bij de rechter.

Cruciaal aan een proces-verbaal van constatering is dat alle vermelde bewijslast volledig objectief is beschreven. De gerechtsdeurwaarder mag niet onbedoeld conclusies trekken die aan de rechter voorbehouden zijn. Dat is vaak nog niet eenvoudig, omdat een beschrijving doorgaans al impliciet conclusies in zich draagt. Zo is de stelling dat een huurder zijn voormalige woning niet in goede staat heeft achtergelaten bijvoorbeeld uit den boze, aangezien "goed" een kwalificatie is. Voor een klacht over "geluidsoverlast" van de buren geldt hetzelfde, want ook overlast is een relatief begrip.

Voorkomen van procedurekosten
Kortom, het opstellen van een proces-verbaal van constatering vereist bijzondere expertise. Dat onze (toegevoegd) gerechtsdeurwaarders daarin getraind zijn, valt ook onze opdrachtgevers op. Dankzij onze expertise komt het vaak niet eens meer tot een procedure omdat de wederpartij beseft dat ie zwakker staat. Daarmee besparen we onze opdrachtgevers in veel gevallen hoge kosten.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies op maat.
Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?