AVG-formulier: verzoek om verwijdering persoonsgegevens

Aan:
AGIN Timmermans
T.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 33
4600 AA BERGEN OP ZOOM
[datum]


Geachte heer/mevrouw,


Met verwijzing naar artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil ik graag dat mijn persoonsgegevens worden verwijderd. [Motiveer daarbij waarom u vindt dat uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden]


Graag ontvang ik binnen één maand van u een schriftelijke reactie waarin u aangeeft of, en zo ja, in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Indien u aan mijn verzoek voldoet, moet u zo spoedig mogelijk de wijzigingen doorgeven aan eventuele andere organisaties aan wie u het afgelopen jaar mijn persoonsgegevens heeft verstrekt. Als u niet ingaat op mijn verzoek, vraag ik u de reden hiervoor uit te leggen.


Hoogachtend,
[Naam]
[Geboortedatum}
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?