AVG-formulier: verzoek om inzage persoonsgegevens


AAN:
AGIN Timmermans
T.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 33
4600 AA BERGEN OP ZOOM

[datum]

Geachte heer/mevrouw,

Met verwijzing naar artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil ik graag binnen één maand schriftelijk van u weten:


        of u mijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:
        om welke gegevens het gaat;
        wat het doel is van het gebruik;
        aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
        hoe lang deze gegevens worden opgeslagen; 
        wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.


Indien u mijn persoonsgegevens gebruikt, verzoek ik u mij kopieën van alle mijn persoon betreffende stukken, een papieren overzicht of een uitdraai van het digitale dossier te geven.

Hoogachtend,[Naam]
[Geboortedatum]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?