AVG-formulier: verzoek om correctie persoonsgegevens

Aan:
AGIN Timmermans
T.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 33
4600 AA BERGEN OP ZOOM




[datum]


Geachte heer/mevrouw,


Met verwijzing naar artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil ik graag verbetering/aanvulling van mijn persoonsgegevens. [Geef aan of u verbetering of aanvulling wenst. Motiveer daarbij waarom uw persoonsgegevens naar uw mening feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden gebruikt]


Ik wens de volgende wijzigingen in mijn gegevens:






Graag ontvang ik binnen één maand van u een schriftelijke reactie waarin u aangeeft of, en zo ja, in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Indien u aan mijn verzoek voldoet, moet u zo spoedig mogelijk de wijzigingen doorgeven aan eventuele andere organisaties aan wie u het afgelopen jaar mijn persoonsgegevens heeft verstrekt. Als u niet ingaat op mijn verzoek, vraag u de reden hiervoor uit te leggen.


Hoogachtend,




[Naam]
[Geboortedatum]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?