Samenwerking Maatschappelijk Crisiteam Bergen op Zoom

Zoltan Provily, vestigingsmanager van ons kantoor in Bergen op Zoom en Angela Hulshof, teamhoofd van de afdeling huur, zijn gisteren voor de tweede maal in gesprek gegaan met  het "Crisisteam" in Bergen op Zoom. Dit als vervolg op onze eerdere kennismaking met de maatschappelijk werkers in Bergen op Zoom en omgeving. Zij bespraken dit keer hoe we nog intensiever kunnen samenwerken en hoe we samen omgaan met schuldenaren uit sociaal kwetsbare groepen die geen enkele hulp accepteren.


Als deurwaarderskantoor ontmoeten wij dagelijks mensen met uiteenlopende achtergronden en problemen. Aan de hand van subtiele signalen proberen we te achterhalen of debiteuren een eenmalige schuld hebben, of dat het "niet kunners" of "niet-willers" zijn. Niet zelden blijkt dat op de achtergrond veel grotere financiële of psychiatrische problemen spelen. Onze aanpak stemmen we af op iemands precieze situatie. Zo vragen recidivisten van huurschuld om een andere benadering dan schuldenaren die nieuw voor ons zijn.


Het voorkomen van dure gerechtelijke procedures, executiemaatregelen of woningontruimingen is niet allen in het belang van schuldenaren. Het is ook beter voor onze opdrachtgevers, waaronder overheden, banken en de (sociale) woningcorporaties. Wij zien het als onze maatschappelijke taak om een optimale oplossing te vinden voor alle partijen. Daarvoor moeten we soms hulp inroepen van maatschappelijke organisaties die hierin nog kundiger zijn dan wij.


Het crisisteam Bergen op Zoom is zo'n organisatie. In alle oprechtheid kunnen wij zeggen dat we vertrouwen hebben in en uitzien naar verdere en intensievere samenwerking. De realiteit is helaas dat executiemaartregelen ondertussen ook nodig blijven, en die schuwen we niet. Onze ministerieplicht zullen we altijd trouw en zorgvuldig vervullen.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?