Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: dat doe je gewoon

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor ons een vanzelfsprekendheid. We doen het niet uit een gevoel van verplichting of om voor iemand iets terug te doen, maar omdat we nu eenmaal onderdeel van de samenleving zijn - net als elk ander bedrijf of ieder ander individu. Respect voor wet- en regelgeving, duurzame ontwikkeling en rekening houden met onze stakeholders zijn daarbij belangrijke pijlers.


Vanuit deze pijlers zijn we bij AGIN Timmermans aan de slag gegaan met MVO. Het is hartverwarmend om te zien welke initiatieven onze collega's de afgelopen hebben genomen.


Saamhorigheid
Zo doet een groot aantal medewerkers mee aan de Samenloop voor Hoop om geld in te zamelen voor het KWF. Ook hebben we voor de derde keer op rij een diner verzorgd voor gasten die in het Ronald McDonaldhuis verblijven.


Om ons MVO-beleid écht in onze organisatie te verankeren, stelden we een beleidsplan op met harde doelstellingen en een tijdspanne waarin we deze doelen willen bereiken. Voorbeelden zijn het scheiden van afval en gebruiken van gerecycled papier, maar ook verduurzaming van ons wagenpark, de gezondheid van onze medewerkers en het gebruik van LED-verlichting en groene energie in onze kantoren.


Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI)
Ook in ons dagelijkse werk zit MVO verweven. We doen onder meer onze uiterste best om persoonlijk met debiteuren in contact te komen. Dat werkt zo veel beter, want inzicht in iemands financiële en maatschappelijke situatie verkleint de kans op onnodige kosten door schuldenstapeling. Het uiteindelijke doel is tot een betalingsafspraak te komen die voor alle partijen het best werkt. Daarbij streven we naar financiële zelfredzaamheid van de persoon die moet betalen. En als dat nodig is ondersteunt een van onze budgetcoachets daarbij.


Binnenkort wordt onze hele organisatie geauditeerd door een externe partij en hopen we het keurmerk "Sociaal Verantwoord Incasseren" te krijgen.


Wij merken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen zoveel meer is dan alleen de ondersteuning van goede doelen. Het schept saamhorigheid en geeft richting en betekenis aan ons werk! Uiteindelijk is dat waar het om draait. Niets is mooier dan met je collega's iets terug doen voor de maatschappij.


Rob Uytdewilligen
Gerechtsdeurwaarder | Commercieel Directeur
Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?