Hulpofficier blijft deurwaarders ondersteunen!

Inmiddels is besloten dat de hulpofficier van Justitie de deurwaarder blijft ondersteunen bij haar werkzaamheden.

In 2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Kamerstukken II, 2013/14, 33 747, nr. 2) ingediend dat ondermeer regelt dat de gerechtsdeurwaarder bij binnentreding in woningen niet langer vergezeld wordt door een hulpofficier van justitie, maar door een ambtenaar van de gemeente.

Onlangs heeft de minister laten weten het wetsvoorstel in te trekken, daar er vanuit de verschillende fracties in de Kamer overwegende bezwaren bestaan tegen het voorstel. In voorkomende situaties zal de hulpofficier van justitie de gerechtsdeurwaarder dus blijven vergezellen.

AGIN Timmermans vindt dit een goede ontwikkeling.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?