Veel gestelde vragen?

Ik kan niet betalen binnen de termijn die u in uw laatste brief/exploot noemt. Wat moet ik doen?
Neemt u contact op met ons kantoor (info@agintimmermans.nl of 088 - 4 11 12 13)om te
bespreken of uitstel van betaling mogelijk is. Betalingsregelingen treffen wij onder voorbehoud van goedkeuring van onze opdrachtgever. Dit geldt ook voor uitstel van betaling.


Mijn Beslagvrije Voet klopt niet?
Neem direct contact met ons op (088 - 4 11 12 13) of stuur ons uw bewijsstukken toe (info@agintimmermans.nl), onder vermelding van uw persoonsgegevens, van de volledige inkomsten van u en eventueel uw echtgeno(o)t(e) of partner, uw woonlasten, zorgkosten en toeslagen (bijv. huursubsidie, zorgtoeslag, etc.). Na ontvangst van deze stukken zullen wij direct tot herberekening en indien noodzakelijk restitutie overgaan.


Ik ben toegelaten tot de WSNP of failliet verklaard en kan niets meer betalen. Wat moet ik doen?
Laat in geval van de WSNP uw bewindvoerder en in geval van faillissement uw curator direct een brief sturen naar ons kantoor.


Ik heb mij aangemeld voor schuldhulp en kan niets meer betalen. Wat moet ik doen?
Laat de schuldhulpinstelling direct een brief sturen naar ons kantoor. Het is afhankelijk van onze opdrachtgever of, en zo ja hoe, de zaak wordt vervolgd.


Ik heb bezwaar gemaakt bij uw kantoor, maar nog geen antwoord ontvangen. Wanneer hoor ik iets?
Of u iets hoort hangt af van de situatie. Het kan zijn dat bezwaar geen zin meer heeft omdat de rechter al heeft beslist. Wellicht kan een advocaat nog iets voor u doen. Het kan ook zijn dat onze opdrachtgever in het verleden al heeft gereageerd op uw bezwaar en de zaak nu laat vervolgen door ons kantoor. In dat geval wordt de zaak vervolgd zoals beschreven in onze laatste brief/exploot. Het is ook mogelijk dat wij nog geen informatie van onze opdrachtgever hebben ontvangen. Dan krijgt u enkele werkdagen nadat wij de informatie ontvangen bericht van ons.


Ik heb van de opdrachtgever al uitstel gekregen of met hem een betalingsregeling getroffen. Wat gebeurt er nu verder?
Pas nadat wij instructies van onze opdrachtgever ontvangen, wordt de zaak aangehouden of stopgezet.


Ik heb een klacht. Heeft u een klachtenregeling?
Ja, AGIN heeft een klachtenregeling. Stuur uw klacht naar info@agintimmermans.nl en u ontvangt binnen 7 dagen een uitvoerige reactie op uw klacht. Indien u van mening bent dat uw klacht telefonisch kan worden afgehandeld kunt u bellen naar 088 - 4 11 12 13, waar wij graag te woord staan.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?