Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal over ongeveer driekwart jaar, om precies te zijn 25 mei 2018, in werking treden. Deze Europese verordening zal vanaf dat moment ook in Nederland gaan gelden en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op de meeste punten. De verordening heeft immers rechtstreekse werking in de lidstaten die eraan gebonden zijn. Voor veel organisaties heeft de AVG in de praktijk gevolgen, de laatste tijd ontvangen wij steeds meer vragen over de gevolgen voor de incasso- en gerechtsdeurwaarderspraktijk en waar onze opdrachtgevers rekening mee moeten houden. Eén vraag staat daarbij eigenlijk centraal: ‘Kan ik op een veilige wijze zaken doen met AGIN Timmermans, gelet op de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt?’ Dat is absoluut het geval. De AVG stelt, net als de Wbp, strikte voorwaarden en grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens. Op dit moment geldt voor gerechtsdeurwaarders de Gedragscode ter bescherming persoonsgegevens gerechtsdeurwaarders, welke de regels van de Wbp nog verder aanscherpt en verduidelijkt. De incassopraktijk van AGIN Timmermans valt eveneens onder die verscherpte regelgeving. Tijdens de jaarlijkse audit voor onze ISO certificering en KBvG Normen voor Kwaliteit wordt vanzelfsprekend deze werkwijze getoetst. Al jaren scoort AGIN Timmermans op dit gebied uitstekend. Niet voor niets hebben wij tijdens de aanbestedingsprocedure van het CJIB meerdere percelen gegund gekregen. Gegevensbescherming is voor een gerechtsdeurwaarderskantoor van groot belang. Wij werken in ‘de cloud’ en de beveiliging is ICT-technisch gezien van de hoogste standaard. Onze medewerkers worden periodiek getraind en in (individueel) overleg komen privacy en gegevensbescherming aan de orde. De termen ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’, zoals de AVG introduceert, zijn daarmee bij ons vanzelfsprekend. Zijn er dan geheel geen onduidelijkheden met betrekking tot de nieuwe wetgeving? Helaas wel. Zo bepaalt de AVG dat er in sommige gevallen een gegevensbeschermingseffectbeoordeling noodzakelijk is. Dit moet bijvoorbeeld als er sprake is van een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen, die is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en waarop besluiten worden genomen met gevolgen voor betrokkenen. De toelichting hierop geeft echter aan dat deze beoordeling niet van toepassing is op bijvoorbeeld gegevensverwerking door een advocaat, omdat deze verwerking niet als ‘grootschalige’ gegevensverwerking wordt beschouwd. In zekere zin is de verwerking van persoonsgegevens binnen de gerechtsdeurwaarderspraktijk vergelijkbaar met die binnen de advocatuur. Zoals hierboven aangegeven zijn toezicht en regelgeving minimaal zo scherp, waardoor het in de lijn van verwachting ligt dat ook de gerechtsdeurwaarder zal worden uitgezonderd van de periodieke beoordeling. AGIN Timmermans volgt de ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving nauwlettend. Wij verwachten dat de KBvG op korte termijn met een nieuwe Gedragscode zal komen, die de laatste onduidelijkheden zal wegnemen. Eén ding is zeker, u zult ten aanzien van privacy niet in de problemen komen door zaken met onze organisatie te doen.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?