KEI is een feit!

Vormvrije oproep? Onder KEI is een geding aanhangig zodra de procesinleiding (feitelijk de motivatie van de vordering, voorheen het materiële deel van de dagvaarding) op de online portal ‘Mijn Rechtspraak’ is ingediend. Daarin verschilt de procedure onder KEI met betrekking tot de huidige dagvaardingsprocedure. Daarin is immers de betekening bepalend voor het moment wanneer het geding aanhangig is. Hoe zit het dan met die betekening, is die niet langer verplicht? Nee, oproepen onder KEI is in principe vormvrij. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Als een partij vormvrij wil oproepen, moet éérst de procesinleiding worden ingediend bij de rechtspraak. Daarna krijgt deze partij vanuit de griffie een oproepingsbericht (met daarin de procesinleiding) en de bezorging daarvan mag op elke wijze geschieden. De termijn voor bezorging is in dat geval twee weken, de verschijningstermijn is daarna nog eens twee weken. Op een vormvrije bezorging kan géén verstekvonnis worden gewezen. Als de tegenpartij niet verschijnt (na vier weken), zal de rechter bepalen dat de tegenpartij opnieuw moet worden opgeroepen. Die oproeping is niet langer vormvrij, maar moet door een gerechtsdeurwaarder betekend worden. De termijn voor deze betekening is opnieuw twee weken, gevolgd door een verschijningstermijn van twee weken. Kortom, in dat geval kan pas na acht weken een verstekvonnis worden gewezen als de tegenpartij niet in de procedure verschijnt. Directe betekening De verzoekende partij kan er in het hierboven genoemde voorbeeld ook voor kiezen om het oproepingsbericht direct door een gerechtsdeurwaarder te laten betekenen. Dat moet dan binnen twee weken gebeuren, gevolgd door een verschijningstermijn van twee weken. In dat geval kan de rechter na vier weken direct een verstekvonnis wijzen. Er is nog een derde mogelijkheid die de verzoekende partij heeft. Voordat deze de procesinleiding digitaal indient, kan de gerechtsdeurwaarder een oproepingsbericht opstellen en dit samen met de procesinleiding direct aan de tegenpartij betekenen. Binnen 5 dagen na betekening moet de verzoekende partij de stukken (oproepingsbericht en procesinleiding samen) dan alsnog in Mijn Rechtspraak indienen. De verschijningstermijn is dan slechts twee weken, die direct aanvangt na betekening. In dit geval kan er dus al na twee weken een verstekvonnis gewezen worden, als de tegenpartij niet verschijnt. AGIN Timmermans helpt u graag bij het opstellen van het oproepingsbericht of het adviseren inzake KEI-procedures. Neem daarvoor contact met ons op, we denken graag met u mee!

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?