Wat kan u doen als u denkt dat de gerechtsdeurwaarder fouten heeft gemaakt?

Enerzijds kan u een deontologische klacht richten aan het bevoegde orgaan. Let wel, dat belet niet dat de uitvoering verder wordt gezet. Het is bovendien ook niet het doel van een deontologische procedure om eventuele fouten in individuele dossiers recht te zetten – al kan dit in sommige gevallen wel een nuttig neveneffect zijn. Het doel is de correcte toepassing van de regels te verzekeren binnen de beroepsgroep.

Als u genoegdoening wilt of wenst dat de gerechtsdeurwaarder zijn eventuele fouten rechtzet, kan u beroep doen op de beslagrechter. Deze is exclusief bevoegd voor alle aspecten m.b.t. de gedwongen uitvoering: de houding van de gerechtsdeurwaarder, de aanrekening van kosten in toepassing van het wettelijk tarief, … Hierbij is het aangeraden een advocaat onder de arm te nemen die uw belangen behartigt.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?