Opslag lachgas in huurwoning - een luchtig vonnis


Nadat we eind 2020 in de media hebben kunnen lezen dat de lachgaskoning van Amsterdam is gestopt met zijn “imperium” is er wéér nieuws over dit onderwerp. Zo volgt uit een recent vonnis van de Rechtbank Gelderland dat het opslaan van lachgas in een huurwoning ontbinding van de huurovereenkomst tot gevolg kan hebben.

De huurder in kwestie was gepakt met 64 lachgasflessen in de berging van zijn woning. De verhuurder meende dat er sprake was van gevaarzetting en gedrag dat niet past bij een goed huurder. Uiteindelijk ging de kantonrechter mee in dit standpunt. Daarbij werd overwogen dat gas onder druk voor ontploffingsgevaar zorgt, brand kan veroorzaken en verbranding van brandbare stoffen kan versterken. Er staat immers niet voor niets op het etiket dat het brandgevaarlijk is. De huurder had dus moeten weten dat hij gevaarzettend heeft gehandeld.

De problematiek rondom het gebruik van lachgas is in algemene zin bekend. Daarbij brengt het opslaan van een explosief materiaal grote risico’s met zich mee en trekt de handel criminaliteit aan. Daarop gelet heeft de kantonrechter de huurovereenkomst ontbonden en de ontruiming bevolen.

Lees hier de volledige uitspraak van de Rechtbank.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. T 088 411 12 13Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?