Hoe om te gaan met nakosten?Nakosten
Regelmatig ontvangen we bij AGIN Timmermans vragen over nakosten. Wat zijn nakosten ook alweer en wanneer zijn ze verschuldigd?

De Hoge Raad heeft in 2010 bepaald dat een kostenveroordeling in een rechterlijke uitspraak niet alleen een titel oplevert voor de proceskosten die zijn begroot in de uitspraak, maar ook voor de na de uitspraak nog te maken nakosten voor het bestuderen van de uitspraak, het overleggen met de opdrachtgever en het bepalen van de volgende stappen. De proceskosten zijn ten tijde van de uitspraak bekend en kunnen in de uitspraak worden begroot. De nakosten zijn dat uiteraard niet, want zij moeten nog gemaakt worden. Niettemin levert een proceskostenveroordeling ook een titel op voor die nakosten.

Verschillende rechters hebben daarna geoordeeld over de hoogte van de nakosten en op de website van de rechtspraak zijn er richtlijnen gepubliceerd. Samengevat komen die richtlijnen op het volgende neer:

Voor de Rechtbank/Gerechtshof/Hoge Raad:
In het geval het gaat om een zaak met enkel een vordering van één partij (in conventie of reconventie): € 163,00. Daar komt nog € 85,00 bij als er betekening plaatsvindt.

In het geval dat het gaat om een zaak met een vordering en een tegenvordering: € 255,00. Daar komt nog € 85,00 bij als er betekening plaatsvindt.

Voor de kamer voor kantonzaken:
De helft van de hoogte van één punt salarisgemachtigde met een maximum van € 124,00.

Om de nakosten te berekenen moeten we steeds nagaan hoeveel één punt salarisgemachtigde is en daarvan dan de helft hanteren. In een rechterlijke uitspraak is het salarisgemachtigde echter meestal als totaalbedrag vermeld. Het is niet gespecificeerd uit hoeveel punten dat is opgebouwd. We moeten dan zelf nagaan aan de hand van welke proceshandelingen er zijn verricht, hoeveel één punt salarisgemachtigde bedraagt.

Betwisting:
Als er nakosten in rekening wordt gebracht, heeft de wederpartij de mogelijkheid om de hoogte van de nakosten te betwisten. Als dat gebeurt, kunnen de nakosten niet zonder meer gehandhaafd worden. De gerechtsdeurwaarder kan dan bij de rechter die de uitspraak heeft gedaan, om een bevelschrift vragen waarin de hoogte van de nakosten wordt vastgelegd.

Overigens kunnen nakosten alleen in rekening worden gebracht bij een integrale proceskostenveroordeling van de wederpartij. Worden de kosten (deels) gecompenseerd, dan mogen er geen nakosten in rekening worden gebracht. Heeft u vragen over nakosten of de wijze van berekening? Aarzel niet en neem contact met ons op via 088 - 4 11 12 13 of info@agintimmermans.nl !Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?