Verwachten we (weer) een vloedgolf aan schulden of gaat de overheid bijspringen?


Zien wij als gerechtsdeurwaarders het aantal dossiers al toenemen? Die vraag werd aan voorzitter van de KBvG Chris Bakhuis-Van Kesteren <foto> gesteld in het licht van de huidige inflatie, maar vooral in het licht van de energiecrisis. Sommige huishoudens zien hun energierekeningen bijna vervijfvoudigen. Maar kranten kopten enige weken geleden ook dat mensen hun ‘kop in het zand’ steken en hun termijnbedragen juist verlagen. Steeds meer energieleveranciers beperken die mogelijkheid nu.

Maar zien wij als beroepsgroep nu al een toename? Chris Bakhuis-Van Kesteren: “Nee, dat is nog niet het geval. Het aantal dossiers zien wij nog niet zozeer groeien, maar het aantal verzoeken om vorderingen in termijnen te mogen aflossen loopt wel op. Daarnaast zijn er ook meer verzoeken om coulance, omdat het betalen van de vaste lasten met de huidige beslagvrije voet niet meer uit zou kunnen. Bij deze verzoeken wordt doorgevraagd naar de financiële situatie van de burger en daar waar het problematisch is of dreigt te worden verwijzen we door naar hulpverlenende instanties.

De vrees dat het aantal dossiers gaat oplopen is er echter wel. Een toename zullen wij niet direct zien, omdat de energieprijzen de laatste weken pas astronomisch zijn gestegen en de vorderingen (mogelijk) pas zullen worden overgedragen als het aantal onbetaalde termijnen oploopt. Mocht er daadwerkelijk een toename komen, dan zal dat vermoedelijk pas zichtbaar worden vanaf oktober of november.

De ijdele hoop is uiteraard dat het mee gaat vallen. Ook tijdens de coronacrisis werd er gevreesd voor een vloedgolf aan schulden, maar die vloedgolf bleef uiteindelijk uit. Maatregelen vanuit de overheid hebben daaraan bijgedragen, maar ook coulance vanuit schuldeisers, terughoudendheid van gerechtsdeurwaarders en de keuzes die mensen zelf maakten hebben daarbij een rol gespeeld.

De overheid komt voor volgend jaar met een ‘ongekend’ pakket om de inflatie en hoge energiekosten voor verschillende mensen in de samenleving te compenseren. In de Rijksbegroting staan positieve maatregelen, maar die zullen pas vanaf volgend jaar ingaan. Gelukkig zegt het kabinet ook dit jaar nog enkele honderden miljoenen vrij te maken om mensen te helpen. Laten we hopen dat die maatregelen voor de mensen die diep in betalingsproblemen dreigen te komen nog op tijd zijn.

Heeft u als ondernemer of verhuurder problemen met onbetaalde vorderingen van klant-debiteuren of bént u (klant-)debiteur en heeft u betalingsproblemen? Neem vooral tijdig contact op met ons, dan kunnen we sámen zoeken naar een oplossing via 088 411 12 13 of info@agintimmermans.nl Het team van AGIN Timmermans helpt u graag!

Bron: KBvG

 

 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?