Voorstel tot wijziging van de EG-BetekeningsverordeningDe EG-Betekeningsverordening geldt voor de landen die lid zijn van de Europese Unie. De bedoeling van deze verordening is het vergemakkelijken van internationaal procederen en het stimuleren van de samenwerking tussen de rechtelijke instanties van de landen van de EU. In 2013 heeft de Europese Commissie een rapport uitgebracht over de praktische werking van de EG-Betekeningsverordening. Hieruit werd geconcludeerd dat de lidstaten over het algemeen tevreden zijn over de verordening, maar dat er ook sprake is van een aantal beperkingen. Zoals onder andere de verzending van de stukken, dit gaat langzamer en minder efficiĆ«nt dan gedacht. Daarnaast is de alternatieve wijze van betekening – verzending per post met bewijs van ontvangst- wel goedkoop maar minder betrouwbaar. Volgens de uitkomsten van dat rapport wordt er niet geprofiteerd van de mogelijkheden die de recente technologie biedt.

Naar aanleiding van bovengenoemd rapport staat op de EU-agenda van justitie een voorstel tot wijziging van de EG-Betekeningsverordening. Dit voorstel van de Europese Commissie vloeit voort uit de wens om de procedurele rechten van rechtzoekenden te versterken ter bevordering van het wederzijds vertrouwen in de rechtsstelsels van de lidstaten.

Graag informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen, namelijk:
 1. De communicatie en uitwisseling van documenten tussen verzendende en ontvangende instanties vindt elektronisch plaats, via een gedecentraliseerd IT-systeem gebaseerd op nationale IT systemen die verbonden zijn door een communicatie-infrastructuur die een veilig en betrouwbare grensoverschrijdende informatiewisseling mogelijk maakt.

 2. Lidstaten moeten assistentie verlenen aan het opsporen van geadresseerden. De toegang tot adressen moet beter.

 3. De regeling m.b.t. betekening of kennisgeving per post bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging wordt aangevuld met de verplichting een specifieke ontvangstbevestiging te gebruiken. Verder wordt voorgesteld dat wanneer een stuk niet in persoon kan worden uitgereikt, deze ook mag worden achtergelaten aan een volwassen persoon die deel uitmaakt van dezelfde huishouding als de geadresseerde of bij deze werkzaam zijn, en die bekwaam en bereid zijn het stuk te accepteren.

 4. De termijn voor het weigeren van een stuk wordt verlengd. De rechtbank moet aansluitend ambtshalve beoordelen of de weigering gegrond is.

 5. Kennisgeving en betekening kunnen ook elektronisch plaatsvinden (als equivalent van de betekening of kennisgeving per post) als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan.
           a) De documenten worden verzonden en ontvangen via het gebruik van gekwalificeerde
               diensten voor elektronisch aangetekende bezorging in de zin van de eIDAS-            
               verordening
  .

                    b) Na aanvang van de procedure heeft de geadresseerde uitdrukkelijk toestemming
                        gegeven aan het gerecht of autoriteit waar de zaak dient om diens betreffende user
                        account met het doel voor kennisgeving en betekening te gebruiken.Bovengenoemde wijzigingen bieden extra mogelijkheden voor de internationale betekeningen. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot het voortel tot wijziging van de EG-Betekeningsverordening.

Heeft u een opdracht ter buitenlandse betekening? Dan hoeft u natuurlijk niet te wachten op de ontwikkelingen omtrent het voorstel! Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden direct te bespreken. Wij zijn u graag van dienst.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?