Termijnen van ambtelijke stukken tijdens de feestdagen!


Let goed op de termijnen van uw ambtelijke stukken tijdens de feestdagen. Aan het einde van het jaar, als de laatste (spoed)zaken worden afgewikkeld, bezorgen ze onze opdrachtgevers nog met regelmaat de nodige stress! Voor die dagen zorgen we bij AGIN Timmermans dan ook altijd voor een ruime ambtelijke capaciteit. Toch is er vaak wel verlenging van een termijn mogelijk. In dit artikel geven we daar graag wat meer informatie over.

Gelijkgestelde dagen
Artikel 64 Rv geeft in principe de basis voor de dagen (en tijdstippen) waarop exploten zonder bijzonder verlof betekend mogen worden. De zondagen en feestdagen zijn hiervan uitgesloten. Naast de algemeen erkende feestdagen, kennen we gelijkgestelde dagen die voor de wet dus gelijk zijn aan een feestdag. Deze vinden hun grondslag in de Algemene Termijnenwet, worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur en op die dagen mogen dus ook géén exploten betekend worden. Dit jaar is maandag 24 december een gelijkgestelde dag, net als maandag 31 december aanstaande.

Algemene Termijnenwet
Als een laatste dag van een exploot op een zondag of (gelijkgestelde) feestdag eindigt, is het goed om eerst te kijken of verlenging op grond van de algemene termijnenwet mogelijk is. Het moet dan gaan om een in de wet gestelde termijn (!) die eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag. Deze termijnen worden verlengd, tot de eerste dag die géén zaterdag, zondag of feestdag is. Daarbij moeten er dan ook minimaal twee werkdagen in een termijn van ten minste drie dagen zitten (overbetekening beslag (on)roerende zaken). Is dat niet het geval, dan mag een termijn met nog een dag verlengd worden. Leggen wij bijvoorbeeld op vrijdag 21 december aanstaande beslag op een onroerende zaak, dan mag dit beslag op vrijdag 28 december aanstaande overbetekend worden aan de schuldenaar. De termijn die normaalgesproken drie dagen is, wordt daarmee verlengd tot een week.

Verlenging op grond van 64 Rv
Niet alle termijnen zijn in de wet gesteld. Denk aan de termijn voor het indienen van een hoofdzaak, na het leggen van conservatoir beslag. Dat is een door de rechter gestelde termijn. Hoewel verlenging op grond van de algemene termijnenwet niet mogelijk is, biedt artikel 64 Rv in die gevallen soms uitkomst. Als de termijn eindigt op een zondag of algemeen erkende feestdag, mag het exploot de daarop volgende dag worden gedaan. Let wel, waar de algemene termijnenwet ook termijnen verlengt die op zaterdag eindigen, doet artikel 64 Rv dat dus niet! Een voorbeeld. Stel dat een termijn voor het instellen van de hoofdzaak eindigt op maandag 24 december aanstaande eindigt, dan mag dit exploot op donderdag 27 december worden gedaan. Dat is immers de eerste dag na het verstrijken van de termijn, die geen zon- of feestdag is.

Heeft u vragen over termijnen of het toepassen van een verlenging? Aarzel dan niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag!
 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?