Digitaal toezicht op professionele bewindvoerdersDigitaal toezicht op professionele bewindvoerders is de laatste maanden steeds vaker in het nieuws. Voor gerechtsdeurwaarders is toezicht vanzelfsprekend. Er zijn veel verordeningen en gedragscodes van toepassing, daarnaast houdt het BFT (Bureau Financieel Toezicht) toezicht op de financiĆ«n van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Die gegevensuitwisseling en controles gebeuren doorgaans digitaal. Het digitale toezicht op bewindvoerders ontbreekt tot op heden, maar daar komt nu verandering in. Wat ons betreft een noodzakelijke ontwikkeling.

Wat is digitaal toezicht op professionele bewindvoerders?De kantonrechter kan bij beschikking een natuurlijk persoon onder bewind stellen. De rechter houdt vervolgens toezicht op de bewindvoerder. Daarvoor moeten gegevens worden uitgewisseld en dat gebeurde altijd op papier. Sinds eind vorig jaar kan dat ook digitaal. Zo kunnen professionele bewindvoerders via hun computersysteem bij de rechter voortgangsverslagen indienen, verzoeken om machtigingen en berichten uitwisselen met de rechtbank.

De rechtbanken behandelden in 2017 zo’n 350.000 bewindszaken. Digitaal communiceren maakt het in deze zaken voor beide partijen mogelijk om informatie eenvoudiger en sneller te gebruiken. Informatie is altijd up-to-date en gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP). Dit levert snellere reacties, heldere overzichten en een efficiĆ«ntere samenwerking op.

Het aantal digitale professionele bewindszaken is het afgelopen jaar flink toegenomen. Sinds de start op 6 november 2017 zijn er inmiddels 722 professionele bewindvoerders die digitaal communiceren met de rechtbank en 51.145 professionele bewindszaken waarin digitaal toezicht wordt gehouden. Het aantal zaken dat wordt gedigitaliseerd, groeit op dit moment met zo’n 1.000 zaken per week.

Verdere ontwikkeling digitaal toezicht:
Op dit moment werken alleen professionele bewindvoerders digitaal. Bij een derde van alle professionele bewindszaken kan al digitaal worden gecommuniceerd. Daarnaast is het de bedoeling dat de digitale werkwijze ook wordt doorgevoerd voor niet-professionele bewinden, curatele en mentorschap. Daardoor kan in de toekomst ook de ‘gewone’ burger, die bewindvoerder, curator of mentor van een familielid is, digitaal met de rechtbank communiceren.Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?